Various photographs of Sensei Louis LaPila


senseilapilachase_small.jpg senseilapilawithchaseandcharlie_small.jpg senseilapila_small.jpg
ogoshi_small.jpg hanegoshi_small.jpg atthedojo_small.jpg
atthedojo2_small.jpg judoparty_small.jpg afterthepractice_small.jpg
senseilapilawithchris_small.jpg adultclass_small.jpg senseilapilawithjoelandmike_small.jpg
senseilapilawithjoelpashaandmike_small.jpg senseilapilawithchuck_small.jpg afterthepromotion_small.jpg
senseilouislapila_small.jpg thechampions_small.jpg judopractice_small.jpg
membershipcard_small.jpg membershipcard2_small.jpg senseilapilawithgreg_small.jpg
senseilapilawithchase_small.jpg

Middletown Judo Club